logo
  • Samkennd -
  • Samvinna -
  • Heiðarleiki

Foreldrasamstarf

Tengsl foreldra og skóla

Börn, foreldrar/forráðamenn og starfsfólk skólans mynda saman skólasamfélagið í Helgafellsskóla. Menntun og velferð barnanna er sameiginlegt verkefni heimila og skóla, en samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun (Aðalnámskrá grunnskóla).

Foreldrar eru ávallt velkomnir í skólann. Þeir geta fylgst með börnum sínum í leik og starfi í samráði við kennara skólans. Hvetjum við foreldra til að hafa samband við skólann vilji þeir afla sér upplýsinga eða koma upplýsingum á framfæri. Tölvupóstur er einnig þægilegt samskiptaform og má finna netföng starfsfólks á heimasíðu skólans.

Heimasíða skólans er ætluð til upplýsingamiðlunar. Foreldrar eru hvattir til að koma með virkum hætti að skólastarfinu, hvort heldur er í daglegum samskiptum þegar þau fylgja börnum sínum í skólann og sækja þau, eða í formlegri samvinnu í skólastarfinu.

Foreldrafélag og skólaráð eru fletir fyrir formlega samvinnu með þátttöku foreldra.

Tilgangurinn með foreldrasamstarfi  í Helgafellsskóla, er að:

  • veita foreldrum upplýsingar um það sem er að gerast í skólanum
  • veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í skólanum 
  • afla upplýsinga um aðstæður og viðhorf foreldra  til uppeldis
  • stuðla að þátttöku foreldra í skólastarfinu
  • skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna (Heimild; aðalnámskrá leikskóla)

Mikilvægt er að foreldrar og starfsfólk skólans vinni saman að því að skapa góða umgjörð um það starf sem fram fer í skólanum. Hlýja, gagnkvæmt traust og gagnkvæm og virk upplýsingagjöf þarf að vera til staðar í samskiptum foreldra og skóla til að tryggja sem best hagsmuni barnanna. Foreldrar þekkja börnin sín best og er þekking þeirra á þroska og líðan barnanna lögð til grundvallar. Mestu máli skiptir nemendum líði vel í skólanum og að þau hafi tækifæri til að fást við viðfangsefni sem efla þau og veita þeim gleði.Að hausti er haldinn náms- og kynningarfundur með foreldrum hvers árgangs. Kennarar kynna áætlanir sem liggja frammi um starfsemi skólans. Þeir kynna foreldrum bekkjarnámskrá, námsmatsáætlun og annað skipulag á skólastarfi. Foreldrum gefst færi á að ræða og koma með tillögur er varðar starfið. (Á þessum fundi kjósa foreldrar fulltrúa til setu í foreldrafélaginu.)

Tvisvar á ári eru foreldrar boðaðir í viðtal við kennara barnsins. Kennarar veita upplýsingar um hagi og stöðu barnsins í skólanum auk ýmissa hagnýtra upplýsinga. Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn upplýsi skólann sem best um málefni  barnsins og greini frá þeim þáttum sem geta haft áhrif á líðan þess í daglegu starfi. Um persónuupplýsingar ríkir þagnaskylda.


Hvatt er til þess að foreldrar komi með virkum hætti að skólastarfinu með markvissum heimsóknum, þátttöku í starfi með börnunum og þátttöku í foreldrafélagi   eða foreldraráði.

Mentor  er heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir alla sem starfa með börnum í skólum. Í Helgafellsskóla er Mentor m.a. notað til að miðla upplýsingum um nám barna til foreldra.

Mentor var stofnað árið 1990. Frá upphafi hefur fyrirtækið unnið með skólum.  Kerfið er notað af skólum, sveitarfélögum og íþróttafélögum í nokkrum löndum. Fyrstu árin voru það eingöngu grunnskólar sem nýttu Mentor kerfið en árið 2001 kom fyrsta útgáfa fyrir leikskóla og sveitarfélög. Í dag er Mentor heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir alla sem starfa með börnum í skólum og tómstundastarfi.

Mentor

 

 

Innskráningarsíða Mentors

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira